GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ GDPR V ALFA Blades a.s

Společnost ALFA Blades a.s., IČO 25521853, se sídlem Hlavní 51, 768 32 Zborovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 7339 zpracovává osobní údaje subjektu údajů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob právnických osob, kteří obchodně spolupracují se společnostní ALFA Blades a.s. (dále jen "Obchodní partneři"), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen "Nařízení"), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Informační povinnost k obchodním partnerům

Informační povinnost k uchazečům o zaměstnání